Xã hội đen | 25 Phim
Vô Gian Phong Bão
4K
Phụ đề
Infernal Storm | 无间风暴
Mục Tiêu Số Một
6.1
1080p
Phụ đề
Target Number One / Most Wanted
Bản Sắc Anh Hùng
5.0
1080p
Phụ đề
A Better Tomorrow | 英雄本色
Ô Nhục 3: Chương Cuối
6.3
1080p
Phụ đề
Outrage Coda | アウトレイジ 最終章
Sát Phá Lang 2
6.8
1080p
Phụ đề
SPL II: A Time for Consequences | Kill Zone 2
Ô Nhục 2: Quá Giới Hạn
6.8
1080p
Phụ đề
Outrage Beyond | Autoreiji: Biyondo | アウトレイジ ビヨンド
Ô Nhục
6.8
1080p
Phụ đề
The Outrage | Autoreiji | アウトレイジ
Đặc Khu 13
7.2
1080p
Phụ đề
District B13 // Banlieue 13
Sát Phá Lang
7.0
1080p
Phụ đề
Kill Zone (Saat Po Long)
 Quý Cô Báo Thù
7.6
1080p
Phụ đề
Sympathy For Lady Vengeance | Chinjeolhan geumjassi
Quý Ông Báo Thù
7.6
1080p
Phụ đề
Sympathy For Mr. Vengeance | Boksuneun naui geot