Viễn tưởng | 25 Phim
Phim khoa học viễn tưởng/ giả tưởng (hoặc sci-fi, viết tắt của từ Science fiction) là một thể loại phim sử dụng những mô tả mang tính tiên đoán và hư cấu dựa trên khoa học về các hiện tượng mà khoa học chính thống không chấp nhận đầy đủ như sinh vật ngoài trái đất, thế giới người ngoài hành tinh, ngoại cảm và du hành thời gian cùng với các yếu tố tương lai như tàu vũ trụrobotsinh vật cơ khí hóadu hành liên sao hoặc các kỹ thuật khác. Phim khoa học viễn tưởng thường được sử dụng để tập trung vào các vấn đề chính trị hoặc tệ nạn xã hội, và để khám phá các vấn đề triết học như điều kiện con người. Trong nhiều trường hợp, các ý tưởng bắt nguồn từ các tác phẩm khoa học viễn tưởng có thể được sử dụng bởi các nhà làm phim kém cỏi hoặc không quan tâm đến các tiêu chuẩn khoa học hợp lý và logic mà các tác phẩm khoa học viễn tưởng đã cố gắng tuân thủ.[
Bọ Xanh
Trailer
Blue Beetle
Vệ Binh Dải Ngân Hà 3
Trailer
Guardians of the Galaxy: Vol 3
Ngục Tối và Rồng: Danh Dự Của Kẻ Trộm
Trailer
Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves
Cây Sáo Thần
Trailer
The Magic Flute
Đồn Cảnh Sát Ma 2
4.5
1080p
Phụ đề
R.I.P.D. 2: Rise of the Damned
7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp: Siêu Anh Hùng
Phụ đề
Dragon Ball Super: Super Hero | ドラゴンボール超:スーパーヒーロー
Cuộc Chiến Xuyên Không
Phụ đề
Alienoid | 외계+인 1부