2019
Sự Thật
6.5
1080p
Phụ đề
The Truth | La Vérité
Star Wars 9 :  Skywalker Trỗi Dậy
6.6
4K
Phụ đề
Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker
Anh Trai Yêu Quái
720p
Thuyết minh
My Annoying Brother (Remake)