2017
Star Wars 8:  Jedi Cuối Cùng
7.0
4K
Phụ đề
Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi
Tú Xuân Đao 2 : Chiến Trường Tu La
6.7
1080p
Thuyết minh
Brotherhood of Blades II // Xiu chun dao II: xiu luo zhan chang
Cô Ba Sài Gòn
The Tailor