2005
Hồi Ức Của Một Geisha
7.3
1080p
Phụ đề
Memoirs of a Geisha | 艺妓回忆录
Biên Niên Sử Narnia: Sư Tử, Phù Thủy Và Tủ Áo
6.9
1080p
Phụ đề
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe
Sát Phá Lang
7.0
1080p
Phụ đề
Kill Zone (Saat Po Long)