2002
Harry Potter Và Phòng Chứa Bí Mật
7.4
4K
Phụ đề
Harry Potter and the Chamber of Secrets