LOST collection | Xu Zheng | 4 Phim
Lạc Lối : Về Quê Ăn Tết
Phụ đề
Lost on Journey | Ren zai jiong tu | 人在囧途
Lạc Lối Ở Nước Nga
Phụ đề
Lost in Russia | Jiong ma | 囧妈
Lạc Lối Ở Hong Kong
5.3
1080p
Phụ đề
Lost in Hong Kong | Gang jiong | 港囧
Lạc Lối Ở Thái Lan
6.2
720p
Phụ đề
Lost in Thailand | Ren zai jiong tu: Tai jiong | 人再囧途之泰囧