NHÂN VẬT PHIM

Đang xây dựng: Phần này BQT đang xây dựng, với hi vọng tạo thêm 1 trường thông tin về hồ sơ nhân vật để các bạn có thể hiểu rõ hơn về các nhân vật trong phim. Thời gian đầu chúng tôi sẽ tập trung vào các nhân vật của MCU và DC nha !!

Black Panther
0 phim
Chiến Binh Báo Đen | T’Challa
Wasp
1 phim
Chiến Binh Ong | Janet van Dyne
Captain America
1 phim
Đội Trưởng Mỹ | Steven
Gamora
3 phim
Nữ Chiến Binh Da Xanh | Gamora Zen Whoberi Ben Titan
Hulk
2 phim
Người Khổng Lồ Xanh | Robert Bruce Banner