Phim mới sắp chiếu

Ngục Tối và Rồng: Danh Dự Của Kẻ Trộm
Trailer
Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves
John Wick: Phần 4
Trailer
John Wick: Chapter 4

NHÂN VẬT PHIM

Đang xây dựng: Phần này BQT đang xây dựng, với hi vọng tạo thêm 1 trường thông tin về hồ sơ nhân vật để các bạn có thể hiểu rõ hơn về các nhân vật trong phim. Thời gian đầu chúng tôi sẽ tập trung vào các nhân vật của MCU và DC nha !!

Black Widow
1 phim
Góa Phụ Đen | Natalia Romanoff
Iron Man
2 phim
Người Sắt | Tony Stark
Black Panther
0 phim
Chiến Binh Báo Đen | T’Challa
Hulk
2 phim
Người Khổng Lồ Xanh | Robert Bruce Banner
Nebula
0 phim
Captain Nebula Ms. Peale